تمرین ۲ – حس خوب یا حس بد
از سلسله گفتارهای زیستن آگاهانه

هنگام ورود هر اطلاعاتی به ذهنتون

از خودتون بپرسید می خوام این اطلاعات چه حسی به من بده؟ حس خوب یا بد، منفی یا مثبت.با کنترل اظلاعات ورودی می تونید حس خوبی داشته باشید و حس خوب یعنی ارتباط با منبع آفرینش و قوی شدن جوهر درونی(روح) ومعنویت بیشترکه باعث آرامش بیشتر می شود.

شیدا بادلی
نویسنده و روانشناس

Exercise 2 – Feel Good or Feel Bad
Of the series of conscious living speeches

Ask yourself when entering any information into your mind. what would I feel about this information? Feeling good or bad, negative or positive. By controlling the input, you can feel good and feel connected to the source of creation, and the inner spirit (spirit) and spirituality are more powerful and more relaxed.

Sheyda BADELI
Author and Psychologist

www.BADELI.ir
Instagram.com/Sheydabadeli
T.me/sheydabadeli
T.me/BonyadeManaa
T.me/ErtebatatAgency

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *