1 post from day 16/03/2019

این روزها به چه چیزی فکر می کنید؟ راضی هستید یا ناراضی؟

در این لحظات پایانی سال امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بدون شک همه ما در این لحظات پایانی به سالی که گذشت فکر می کنیم، این...

ادامه مطلب