1 post from day 02/10/2018

چرا باید بی چشمداشت نیکی کنیم؟

یکی از سوالاتی که بارها و بارها در کلاسهایم پرسیده می شود این است که ما به دیگران خوبی کرده ایم اما بدی دیده ایم یا مورد ...

ادامه مطلب