یک فرد برای شکوفا شدن باید تمام ویژگیهای محوری زیر و سه مورد از شش مورد ویژگیهای ثانوی مطرح شده در جدول زیر را داشته باشد.
ویژگیهای محوری ویژگیهای ثانوی
هیجان مثبت
مشارکت یا مجذوبیت
علاقه
معنا
هدف عزت نفس
خوش بینی
بهبود پذیری
سرزندگی
خودتعیین گری
روابط مثبت

هیجان مثبت به طور کلی فکر می کنید که تا چه اندازه شاد هستید؟
مشارکت، علاقه من آموختن چیزهای جدید را دوست دارم.
معنا،هدف به طور کلی فکر می کنم هر آنچه در زندگی انجام می دهم ارزشمند و مهم است.
عزت نفس به طور کلی احساس بسیار مثبتی در مورد خود دارم.
خوش بینی همیشه در مورد آینده خوش بین هستم.
بهبودپذیری هنگامی که کاری خراب می شود یا چیزی خوب پیش نمی رود معمولا زمان زیادی طول می کشد تا به حالت عادی بازگردم.
روابط مثبت افرادی در زندگی وجود دارند که واقعا برای من اهمیت قائل هستند.

این نظرسنجی توسط دو دانشمند در دانشگاه کمبریج و در ۲۳ کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شد .دانمارک در صدر قرار گرفت بطوریکه ۴۴ درصد از شهروندان آن احساس شکوفایی می کنند.انگلستان با میزان ۱۸ درصد در جایگاه دوم و روسیه با میزان تنها ۶ درصد در پایین ترین نقطه این جدول قرار دارد.
بنابراین می توانیم بپرسیم با اندازه گیری این ۵ بعد از نظریه بهزیستی چه تعداد از افراد یک کشور ، شهر یا یک شرکت شکوفایی را تجربه می کنند؟ موفقیت یک دولت می تواند تنها توسط اینکه چه میزان ثروت تولید شده است به صورت کلی درآید اما هدف ثروت در نهایت چیست؟هدف ثروت به عقیده من تنها تولید ثروت بیشتر نیست بلکه تولید و افزایش شکوفایی بیشتر برای افراد است. می توانیم با پرسشهای این چنینی سیاست کلی را در دولت تغییر دهیم. ساخت یک مدرسه به جای یک پارک چه میزان بر شکوفایی افراد می افزاید؟ می توانیم بپرسیم آیا یکی از والدینی که کار می کند اگر در خانه بماند و فرزندان را تربیت کند شکوفایی بیشتری تولید خواهد کرد یا خیر؟
هدف روانشناسی مثبت گرا در نظریه بهزیستی، اندازه گیری، ایجاد و پرورش شکوفایی انسان هاست. در دوره های حضوری بیشتر به این موضوع و تاثیر شگفت انگیز آن در زندگی انسانها می پردازم. در بخش دوم به نقاط قوت شخصیتی می پردازیم. هدف روانشناسی مثبت گرا ایجاد و تقویت توانمندیها و بهترین ها در زندگی با هدف کنترل نقاط ضعف و اصلاح جنبه های بد زندگی است.(سلیگمن۲۰۰۰)
منبع: Flourish: martin Seligman translated by Amir Kamkar & Sakine Hojabrian

بدود دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *