چگونه در هر شرایطی شکرگزار باشیم؟

گاهی افراد می پرسند چرا ما مدام باید رنج بکشیم؟
در رنجها موهبتهایی قرار دارد که ما یا متوجه آنها نیستیم یا سالها بعد دلیل و حکمتش را می فهمیم.هم اکنون حتما شما نیز رنجی در زندگیتان دارید،لطفا یک قلم و کاغذ بردارید و چیزهای دیگری را که دارید بنویسید،معمولا رنجها در یک قسمت از زندگی روی می دهند،ممکن است عزیزی را از دست داده باشید یا در کسب و کارتان شکست خورده اید یا فرزند ندارید یا سلامتی تان در خطر است یا مشکلی دیگر.
روی کاغذی تمام داشته های دیگرتان را بنویسید و به خاطر آنها شکر گزار باشید.
در هر شرایطی که قرار دارید و هر رنجی که دارید،سعی کنید مدام شکرگزار باشید.
خدایا سپاسگزارم، خدایا سپاسگزارم.
هنگامی که سپاس حق را می گویید،قلب شما گشایش می یابد و آماده پذیرفتن نیروهایی یاری دهنده و شفابخش می شوید. در سوره نمل آیه ۴۰ خداوند فرموده است :”هر که شکر نعمت حق کند شکر به نفع خویش کرده، همانا خداوند از شکر خلق بی نیاز است.”

بدون دیدگاه