چرا شکرگزاری مادر تمام فضیلتهاست؟

امروز عادت به شکرگزاری را در خودتان پرورش دهید.
سیسرو فیلسوف بزرگ یونانی می گوید:شکرگزاری برترین فضیلت نیست،بلکه مادر تمام فضایل هست.
شکرگزاری روح ما را جوان می کند چراکه به ما کمک می کند دست معجزه گر خدا را در همه لحظات در اطراف خودمان ببینیم. شکرگذاری قدرت تحمل و پذیرش را در ما افزایش می دهد.ما باید کاستی ها و ضعف های خودمان را بشناسیم و زندگی را با تمام کاستی هایش پذیرا باشیم.فقط شکرگزاری است که نگرانی و دلشوره را از بین می برد.نگرانی یک عادت است.ما به خاطر پول نگرانیم،برای سلامتی نگرانیم،برای عزیزانمان نگرانیم،برای آینده ای دور و ناشناخته بیشتر از هر چیزی نگرانیم. شکرگزاری باعث می شود در حال و اکنون زندگی کنیم.سپاسگزاری قفل کمال انسان را باز می کند،افکار را به پذیرش،آشفتگی را به نظم و سردرگمی را به بخشش تبدیل می کند.غم های گذشته را به آرامش امروز و رویای فردا تبدیل می کند. مهم نیست چقدر خسته، نگران یا در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات هستیم،همیشه دلیلی برای شکرگزاری وجود دارد.همین الان شکرگزار چیزهایی که دارید باشید.شکر داشته هایتان باعث می شود نعمت های بیشتری به سوی شما بیاید.

بدون دیدگاه