راهکاری برای تقویت اعتماد به نفس کودکانمان

بازی چشم تو چشم
به اینگونه که کودک با یکی از والدین مقابل هم بوده و به چشمهای هم خیره نگاه میکنند، و نباید بخندند،این تمرین برای کودکانی با اعتماد به نفس پایین،خجالتی و ضعیف، بسیار توصیه میشود چون این افراد قدرت نگاه کردن در چشمان طرف مقابل را ندارند و این موجب ضعفشان می شود.

بدون دیدگاه